BURENRECHT

Het Burenrecht regelt, niet geheel verrassend, de rechten en plichten tussen buren. Het is regelend recht. Dat wil zeggen dat buren met elkaar afspraken kunnen maken die afwijken van wat de wet stelt. Maar helaas wijken sommige buren ook af van hun plichten, zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt. De emoties en irritaties kunnen dan hoog oplopen.

De praktijk is gevuld met Rijdende Rechter taferelen, zoals schuttingen die over de erfgrens staan en bomen die het uitzicht ontnemen. Maar de geschillen gaan ook over andere vormen van hinder, zoals stank- en geluidsoverlast, ongedierte, afvoer van regenwater of het niet respecteren van andermans rechten. Het gedrag van buren wordt vaak ervaren als een grote inbreuk op onze privacy en ons eigendom.

We raden echter aan niet te wachten op een voorbijrijdende rechter, maar zelf al eerder actie te ondernemen. Kom je er met je buren namelijk niet uit, ga dan eens in gesprek met één van onze advocaten. We bekijken je situatie, leggen je uit wat je rechten zijn en geven advies over de mogelijkheden die je hebt om de vervelende situatie op te lossen.

Wij kijken graag of we je kunnen helpen als je overlast hebt van je buren op het gebied van:

  • onrechtmatige hinder
  • structurele geluidsoverlast
  • ver- en aanbouw, of een bouwstop
  • erfgrens overschrijding (zoals schuttingen, heggen, bomen of schuren)
  • heersende erfdienstbaarheden
  • recht van weg / recht van overpad
  • mandeligheid en toestemming
  • verkrijgende verjaring
  • bevrijdende verjaring

In veel gevallen lukt het ons om, in overleg met de buren, een leefbare oplossing te bereiken. In een enkel geval houden beide partijen echter zo vast aan hun eigen gelijk dat alleen een duidelijk vonnis de strijdbijl kan doen begraven.

Ik wil graag advies!