Aanmelden

  Wat is Bouwman Academie?

  De Juridisch specialisten van Bouwman Advocaten delen graag hun kennis. Zij doen dat graag op een wijze die past bij de opdrachtgever. Of het nu gaat om het geven van een in-company cursus, een cursus voor bijvoorbeeld tolken of bewindvoerders  of bijvoorbeeld het verzorgen van een lezing voor een ondernemersvereniging: bij dit alles geldt dat we leveren wat wordt gevraagd.

  Waarin verschilt Bouwman Academie van andere aanbieders van opleidingen?

  De praktijk staat voorop! De theorie moet waar nodig worden besproken doch de nadruk bij onze opleidingen ligt bij de praktijk. Wanneer u na het volgen van een cursus bij ons geen praktische handvatten heeft gekregen voor vraagstukken waar u mee te maken krijgt is  onze missie mislukt.

  Hoe kan Bouwman Academie aansluiten bij mijn vragen?

  “Juridische opleidingen op maat” staat niet voor niets in ons logo. Wij bespreken vooraf met de opdrachtgever wat van de cursus wordt verwacht . Een ondernemer heeft nu eenmaal andere vragen dan een bewindvoerder. Een jeugdzorgmedewerker wil andere dingen weten dan een mediator. Niet één cursus is dus hetzelfde en er wordt maatwerk geleverd.

  Rechtsgebieden

  Bouwman Academie verzorgt op dit moment cursussen op het gebied van Personen -en Familierecht, Jeugdrecht en Arbeidsrecht. De Bouwman Academie is echter jong en streeft ernaar het aantal rechtsgebieden uit te breiden waarbij aangesloten zal worden bij de behoefte.

  Kosten?

  Omdat we maatwerk leveren kunnen we op voorhand geen prijs noemen. Een en ander is afhankelijk van aantal deelnemers, aantal af te nemen cursussen en de complexiteit van de gevraagde cursus. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

  Meer informatie?

  Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om voor uw doelgroep een passende cursus samen te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

  Mr. C.C.J. Aarts
  Mr. C.A.M.J. de Wit

  Telefoon: 0413-266069
  E-mail: info@bouwmanadvocaten.nl


  Overzicht cursussen 2023:

  Echtscheidingsrecht voor (wsnp-)bewindvoerders op vrijdag 3 november 2023 van 14.00-17.00 uur
  In 3 uur krijgt u praktische handvatten en informatie over de meest voorkomende financiële vraagstukken binnen een echtscheiding toegespitst op uw rol als bewindvoerder . Wat moet verdeeld worden? Welke mogelijkheden zijn er als iemand niet meewerkt? Hoe zit het met de alimentatie, het pensioen en schenkingen? Wat kost een echtscheiding en wie moet dat betalen?

  Direct aanmelden

  Aansprakelijkheidsrecht en (letsel)schade op vrijdag 10 november 2023 van 14.00-17.00 uur

  Wanneer iemand door een fout van een ander (letsel)schade oploopt, dan kan die ander gehouden worden om de schade te vergoeden. Denk aan schade die ontstaat na een (verkeers)ongeluk, een misdrijf, een arbeidsongeval of een medische fout. Jaarlijks nemen schadeverzekeraars zo’n 75.000 zaken in behandeling, met een totale schadelast van € 1,5 miljard per jaar. Dat toont wel aan hoe relevant het aansprakelijkheidsrecht is in de dagelijkse praktijk. Tijdens de cursus zullen belangrijke onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding behandeld worden, waarbij de nadruk ligt op letselschade.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • wat is een onrechtmatige daad?
  • aan wie kan de onrechtmatige daad worden toegerekend?
  • wat is schade?
  • de causaliteit tussen de onrechtmatige daad en de schade;
  • wat is de omvang van de schade?
  Direct aanmelden

  Sociale zekerheidsrecht op woensdag 15 november 2023 van 14.00-17.00 uur

  De cursus sociale zekerheidsrecht behandelt een breed scala aan wetten en regelgeving die betrekking hebben op het sociale zekerheidsstelsel in Nederland. Hierbij wordt dieper ingegaan op belangrijke aspecten zoals de Participatiewet, die de bijstandsuitkering regelt, de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) die de arbeidsongeschiktheidsregelingen omvat, de WW (Werkloosheidswet) die voorziet in uitkeringen bij werkloosheid, en de ZW (Ziektewet) die het inkomen bij ziekte waarborgt. De cursus zal de deelnemers een grondig begrip bijbrengen van de wetten, procedures en rechten die relevant zijn binnen het sociale zekerheidsrecht, met als doel hen in staat te stellen cliënten adequaat te adviseren en te ondersteunen binnen dit complexe rechtsgebied.

  Direct aanmelden

  Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer op vrijdag 24 november 2023 van 14.00-17.00 uur

  Bijna een miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als bewindvoerder krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

  Direct aanmelden

  Alimentatie op vrijdag 1 december 2023 van 14.00-17.00 uur

  Alle aspecten van kinder -en partneralimentatie komen voorbij. Uiteraard ook de invloed van inkomensverlies, schulden en lage of hoge woonlasten.

  Direct aanmelden

  Huurrecht op woensdag 13 december 2023 van 14.00-17.00 uur
  Wanneer kan een huurovereenkomst worden beëindigd? Hoe werkt een ontruiming? Hoeveel huurachterstand mag je hebben? Hoe regel je huurverlaging? Kortom praktische handvatten voor uw praktijk komen aan bod.

  Direct aanmelden

  Erfrecht voor (wsnp-)bewindvoerders op vrijdag 15 december 2023 van 14.00-17.00 uur
  U wordt meegenomen in de meest voorkomende erfrechtelijke kwesties zoals de vraag wie erft wat, de niet meewerkende erfgenaam of executeur, testamentaire valkuilen, de aanvaarding of verwerping en wat betekent een erfenis voor de schuldsanering?

  Direct aanmelden

  De cursussen zullen in principe fysiek plaatsvinden op onze locatie in Schijndel aan de Boschweg nr. 23 (5481 EB) van 14.00 uur tot 17.00 uur. Na afloop staat een hapje en drankje voor u klaar. De kosten bedragen € 145,- ex btw. Aantal PE punten: 3.


  Aanmelden: via onderstaand formulier of via info@bouwmanacademie.nl