MEDIATION

Een conflict hoeft niet altijd via een rechter te worden uitgevochten. Het is mogelijk om onder deskundige begeleiding van één van onze deskundige mediators te proberen een conflict op te lossen. Mediation is een effectief middel zeker indien je in de toekomst nog met elkaar verder moet. Als ouders, als ondernemers, als familie of als buren. Een mediator helpt om te komen tot de kern van het geschil en om handvaten te geven om dat geschil op te lossen. Het is zeker niet zo, dat de kern van een geschil op voorhand duidelijk is. Het is zeer goed mogelijk dat iets ogenschijnlijk kleins uit het verleden een rol speelt in een hedendaags geschil. Een rechter heeft daar niet altijd ook voor. Onze mediators echter wel.

Voordeel van kiezen voor een van onze mediators is, dat onze mediators ook advocaat zijn. Zij zijn dus in staat om partijen een spiegel voor te houden over hoe een en ander juridisch zit en wat de uitkomst zou kunnen zijn van een geschilbeslechting via de rechter.

Mediation is altijd vertrouwelijk en tevoren tekenen partijen een overeenkomst dat wat tijdens de mediation wordt gezegd nooit aan een rechter verteld mag worden indien de mediation niet mocht lukken.

Mediation is geen wondermiddel. Het is wel een methode om partijen weer naar elkaar te laten leren luisteren. Dat vereist inspanning met als doel niet alleen een geschil op te lossen doch ook de onderlinge verhouding voor de toekomst te verbeteren. Onze mediators helpen je daar graag bij.