UITKERING

Als je een uitkering krijgt (of wilt krijgen) heb je te maken met besluiten van uitkeringsinstanties, zoals de gemeente of het UWV. Zij toetsen of je recht hebt op een uitkering, controleren of er geen uitkeringsfraude wordt gepleegd en kijken of je nog aan alle voorwaarden voor het krijgen van je uitkering voldoet.

Daarbij kan het voorkomen dat de uitkeringsinstantie een besluit neemt waar je het niet mee eens bent. Het kan gaan om het stopzetten van je uitkering, maar ook van het niet toekennen van een uitkering of het opleggen van een boete.

Kom je daardoor in financiële problemen? Dan is het verstandig om het besluit zo snel mogelijk door een jurist te laten toetsen. Er kunnen namelijk allerlei redenen zijn waarom het besluit niet terecht is genomen en dan wil je bezwaar maken. Daarvoor moet je wel met een goed verhaal komen. Het is namelijk belangrijk dat je bezwaar goed geformuleerd wordt en alle relevante redenen voor je bezwaar bevat, zodat je niets vergeet dat later misschien niet meer als argument kan worden aangevoerd. Het is vaak lastig om je verhaal in één keer goed te krijgen, en daar kun je vaak wel wat hulp bij gebruiken.

Je uitkering is beëindigd, wat nu

Als uitkeringsadvocaten maken we dagelijks dit soort bezwaarschriften en voeren we bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van uitkeringsinstanties als de gemeente en het UWV. We weten waar we op moeten letten en wat er nodig is om een bezwaarprocedure succesvol te maken. We kunnen je helpen als het gaat om:

  • (Bijzondere) Bijstandsuitkeringen
  • WW-uitkering (werkeloosheidsuitkering)
  • Ziektewetuitkeringen
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WGA, IVA, WAO)
  • Wajong uitkering
  • IOW, IOAW
  • Uitkeringsfraude

We kijken of het besluit van de uitkeringsinstantie terecht is genomen, of je goede argumenten hebt om het besluit aan te vechten en als dat het geval is, schrijven we je bezwaarschrift, voeren de procedure bij de rechter en zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

Kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

In veel gevallen komen mensen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand en hoef je alleen een beperkte eigen bijdrage te betalen.

Niet eens met de beslissing van de gemeente of het UWV?

Heb je problemen met je uitkering en ben je benieuwd of je het besluit van de gemeente, het UWV of een andere instantie succesvol kan aanvechten? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan met één van onze uitkeringsspecialisten. Dit gesprek is gratis en je krijgt snel antwoord op de vraag of je goede kans van slagen hebt om het besluit aan te vechten. Als wij denken dat je terecht bezwaar kunt maken tegen het besluit, kunnen we het bezwaarschrift maken en het woord voor je voeren in de procedure die volgt.

Ik wil graag advies!