(LETSEL)SCHADE

Schade en letselschade kan op tal van manieren ontstaan. Op de werkvloer, in het verkeer of door een medische fout, maar ook als gevolg van een geweldsdelict. De schade heeft vaak ingrijpende en langdurige gevolgen voor de slachtoffers, maar ook voor nabestaanden of werkgevers.

Naast de lichamelijk of fysieke klachten bij slachtoffers komt het ook veel voor dat er op financieel vlak nadelige gevolgen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld omdat jij of je werknemer niet meer het werk kan doen zoals voorheen, maar ook als je als nabestaande door moet met een verlies van inkomen of zorg en/of huishouden voor het gezin.

Bij letsel is het daarom altijd goed om te laten onderzoeken wie aansprakelijk is en welke kosten je kunt verhalen via een letselschadevergoeding. Ook een vergoeding (smartengeld) voor immateriële schade die je lijdt als gevolg van leed (pijn, leed, minder plezier in het leven) kan daarbij een onderdeel zijn van de letselschadeclaim.

In deze en andere letselschade-gerelateerde zaken kunnen onze specialisten u adviseren en begeleiden zij u in de procedure van het aansprakelijk stellen van de tegenpartij tot het claimen van een letselschadevergoeding. In een persoonlijk gesprek adviseren wij u graag over uw specifieke situatie.

Krijg je persoonlijk, als nabestaande of als werkgever te maken met een geval waarbij letsel is opgelopen, overleg dan met één van onze letselschadeadvocaten. Hij of zij kan je vertellen welke factoren meespelen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding en je helpen bij het berekenen van de schadevergoeding bij letselschade. Daarnaast kunnen ook onze kosten bij aansprakelijkheid verhaald worden.