INSOLVENTIERECHT / SCHULDHULPVERLENING

De coronacrisis heeft ongetwijfeld een groot aantal particulieren en ondernemers op financieel vlak hard geraakt. Helaas heeft dit het taboe op het bespreken van geldzorgen en schulden niet doorbroken. En dat is jammer want de ervaring leert dat het niet bespreekbaar maken en vragen om hulp er alleen maar voor zorgt dat schulden oplopen. In een mum van tijd loopt een schuld van € 40,- door rente en kosten op naar € 400,-.

Uit de praktijk is gebleken dat het doorgaans zo’n vijf jaar duurt voordat men op zoek gaat naar schuldhulpverlening. In die tijd zijn de schulden alleen maar verder op gelopen en wordt doorgaans het schaamtegevoel alleen maar groter. Daarbij komt nog dat bijvoorbeeld een loonbeslag een werkgever zo’n € 13.000,-(!) per jaar kost.  Zonde, want de ervaring leert ook dat er voor iedere situatie een oplossing bestaat. Veel van de mogelijke oplossingen zijn echter niet bij iedereen bekend. Eén van de oplossingen is het doorlopen van de schuldsaneringsregeling (Wsnp).

Minnelijk traject

De schuldsaneringsregeling begint met het zogeheten minnelijk traject. Door de wetswijziging van 1 juli 2023 is het minnelijk traject enerzijds wat “makkelijker” gemaakt en anderzijds is het traject verkort.

Tijdens het minnelijk traject wordt onderzocht of met alle schuldeisers tot een akkoord kan worden gekomen. Hierbij kan het zo zijn dat een deel van de schulden wordt afgekocht. Er wordt immers een voorstel aangeboden dat is gebaseerd op enerzijds de spaarcapaciteit die men gedurende de Wsnp zou hebben en anderzijds het aanwezige vermogen van de schuldenaar. Al het vermogen dient immers te worden ingebracht. Indien dit totaalbedrag erin resulteert dat de schulden niet volledig terug kunnen worden betaald, dan wordt een voorstel aangeboden waarbij wordt overeengekomen dat finale kwijting voor het restant wordt verleend. Helaas stemmen niet altijd alle schuldeisers met een dergelijk voorstel in. Indien vaststaat dat het beproeven van een voorstel zinloos is, dan hoeft dit traject niet langer te worden doorlopen en kan toegang tot de Wsnp worden aangevraagd.

Anderzijds is het minnelijk traject per 1 juli 2023 gebaseerd op de kortere duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). Waar de looptijd eerst in beginsel 36 maanden betrof, is dat nu verkort naar 18 maanden. De spaarcapaciteit in een minnelijk traject is vanaf 1 juli 2023 dus gebaseerd op een looptijd van 18 maanden. Weer een voordeel dus.

Slaagt een minnelijk traject niet omdat slechts één schuldeiser of de minderheid niet instemt, dan bestaat de (veelal onbekende) mogelijkheid om een dwangakkoord aan te vragen bij de rechtbank. Hierbij wordt de rechtbank verzocht om de weigerachtige schuldeisers te dwingen om alsnog in te stemmen. Wordt dit niet toegewezen, of is deze mogelijkheid niet aan de orde, dan kan toegang tot de Wsnp worden verzocht. Ook tijdens de Wsnp zijn er nog mogelijkheden om de looptijd nog korter te maken.

Andere mogelijkheden

Naast de Wsnp zijn er bovendien ook nog andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Zo adviseren, procederen en begeleiden wij onder meer ook bij:

 • Het aanvragen van een faillissement;
 • Het aanbieden van een faillissementsakkoord;
 • Het indienen van verzet of hoger beroep tegen de faillietverklaring;
 • Het aanbieden van een Wsnp-akkoord;
 • Het verzoeken om verkorting van de looptijd;
 • Het aanvragen van surseance van betaling;
 • Het aanbieden van een WHOA-akkoord.

Wij staan ook schuldeisers bij

Bovendien staan wij ook schuldeisers bij. Het komt namelijk (helaas) wel eens voor dat schuldenaren (of debiteuren) hun schuldeisers ernstig hebben benadeeld. Ook daar kunt u tegen opkomen op veel meer momenten en via veel meer mogelijke manieren dan men vaak denkt. Zo adviseren, procederen en begeleiden wij onder andere ook bij:

 • Op voorhand kenbaar maken van bezwaren tegen de toelating van een schuldenaar tot de Wsnp;
 • Verzoek tot tussentijdse beëindiging van de Wsnp;
 • Ontneming van de schone lei;
 • Opkomen tegen handelingen van de bewindvoerder/curator en/of de rechter-commissaris;
 • Bestuurdersaansprakelijkheidskwesties;
 • Ontbinding van een akkoord.

Kortom, heeft u schulden of heeft u juist al geruime tijd een vordering open staan? Dan helpen wij u graag verder. Wij staan particulieren, werkgevers en ondernemers bij. Voor alle vragen op deze gebieden kun je altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek maken met één van onze insolventierecht specialisten.

Ik wil graag advies!