TARIEVEN

Advocaten zijn duur. Punt. Wie de advocaatkosten moet betalen verschilt echter per zaak. In het slechtste geval draag je de kosten zelf. Maar het kan ook zijn dat niet jij, maar de overheid, je rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij je advocaatkosten betaalt.

Wie betaalt mijn advocaat?

  1. De (verzekering van de) tegenpartij
  2. Ikzelf (op basis van een uurtarief of vaste prijsafspraak)
  3. De overheid (pro Deo advocaat)
  4. Mijn rechtsbijstandverzekering

Om vervelende verrassingen te voorkomen, geven we je altijd een schatting van de kosten.
Daarnaast kijken we vooraf naar de mogelijkheden om jouw kosten te beperken.

1. De tegenpartij betaalt

Heb je letselschade of bepaalt de rechter in jouw zaak dat de tegenpartij schuldig is?
Dan worden je advocaatkosten helemaal of deels vergoed door de aansprakelijke partij.

Advocaatkosten die samenhangen met jouw letselschade-claim moeten volledig worden betaald door de veroorzaker.

Ook in gevallen waarin je een gerechtelijke procedure wint, kan de rechter besluiten dat niet alleen de betaalde griffierechten, maar ook je advocaatkosten door de tegenpartij moeten worden vergoed.

Let wel: rechters hanteren in dat geval vaste vergoedingen, waardoor het mogelijk is dat niet al je advocaatkosten worden vergoed.

2. Ik betaal zelf mijn advocaatkosten

Uurtarief

Wij rekenen voor iedereen in beginsel een uurtarief van € 260,00 exclusief 21% BTW. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak, het rechtsgebied en de ervaring van de advocaat kan hiervan worden afgeweken.

Vaste prijs

Het is fijn als je vooraf weet hoeveel iets je gaat kosten. Het probleem bij juridische geschillen is echter dat die kosten vaak moeilijk vooraf zijn in te schatten. Dat is logisch, want een groot deel hangt af van de manier waarop de tegenpartij reageert. Soms ben je er sneller uit dan je denkt, soms moet je naar de rechter en kan een proces lang duren.

Toch kunnen we in veel gevallen wel een inschatting maken van de te verwachten kosten. En daarom bieden we vaak de mogelijkheid om van het uurtarief af te wijken en een vaste prijsafspraak te maken op basis van te verwachten werkzaamheden. Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent.

3. Overheid gefinancierde rechtsbijstand

Heb je een laag inkomen en weinig vermogen? In dat geval kun je in aanmerking komen voor een gefinancierde rechtsbijstand. Wij treden dan op als Pro Deo advocaat. Dat betekent dat je een door de overheid gesubsidieerde advocaat krijgt op basis van een ‘toevoeging’. Die toevoeging regelen wij voor je. Daarvoor hoef je zelf niets te doen. Op die manier kun je gebruik maken van juridische hulp, zelfs als je de advocaatkosten zelf niet kunt betalen.

Tijdens ons kennismakingsgesprek kijken we of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Voordat we je zaak in behandeling nemen onderzoeken we altijd of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Wil je hier zelf al meer over lezen, kijk dan ook eens op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

4. Mijn rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze

Heb je een rechtsbijstandverzekering en moet je procederen?
Dan kun je meestal zelf een advocaat kiezen die je tijdens de procedure kosteloos begeleidt.

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt lopen, zal je verzekeraar in eerste instantie de rechtsbijstand zelf verlenen. In de meeste gevallen wordt je zaak behandeld door juristen (geen advocaten).

Wordt het geschil niet opgelost en moet je naar de rechter, dan heb je het recht om een advocaat te kiezen. Je hoeft in dat geval dus niet (langer) gebruik te maken van de juridische dienstverlening van je verzekeraar.

Let op: Niet bij elke zaak die voor de rechter komt is een advocaat verplicht en niet alle verzekeraars vergoeden dan de (externe) advocaatkosten. Het is dus belangrijk dat je vooraf goed kijkt naar de polisvoorwaarden en de mogelijkheid om ons (of een andere advocaat) in te schakelen op kosten van je rechtsbijstandsverzekeraar. In veel gevallen geldt dan een maximale vergoeding.