PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht is een breed rechtsgebied. Het gaat over de relaties tussen mensen en de manier waarop we om moeten gaan met vragen, situaties en problemen die daaruit voortkomen. Denk aan geschillen rondom (echt)scheiding, alimentatie, huwelijkse voorwaarden, gezag en omgangsregelingen, maar ook erfenis, boedelverdeling, bewindvoering en ondertoezichtstelling (curatele). Het zijn vaak zaken die diep (kunnen) ingrijpen op ons leven en emoties spelen dan ook vaak een grote rol.

Naast de traditionele rol van de advocaat als vertegenwoordiger bij geschillen, zien we in onze praktijk de rol van mediation en overlegscheiding toenemen. Vooral bij (echt)scheidingen en situaties waarin kinderen in het spel zijn. In steeds meer gevallen spreken cliënten de wens uit om tot een gezamenlijke oplossing te komen en niet te procederen. In dat geval kan men vaak kiezen tussen een gezamenlijke advocaat of mediator.

De keuze van het te nemen traject hangt vooral af van het vertrouwen dat partijen er samen uit kunnen komen. Binnen ons kantoor bieden we ook mediation trajecten aan. Die combinatie maakt het voor ons mogelijk om goed te kijken naar jouw/jullie situatie en wensen en daar ook een passende oplossing voor te bieden.

Bekijk de onderwerpen waar we dagelijks veel mee te maken krijgen of maak een afspraak om je zaak voor te leggen aan één van onze advocaten. Je zult merken dat het veel rust en duidelijkheid geeft om te horen welke mogelijkheden er zijn om jouw probleem op te lossen.

Ik wil graag advies!