OMGANGSREGELING KIND

Als ouder heb je recht om je kinderen te zien. Het is een recht dat slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan worden ontzegd aan een ouder. Na elke scheiding is het dus belangrijk dat er goede afspraken tussen de ouders worden gemaakt over de omgang van de ouders met de kinderen. Daarbij is het van belang om te kijken wat het beste bij jullie situatie past en wat het prettigst is voor de kinderen. Waar gaan ze wonen? Bij één ouder of bij beide ouders (co-ouderschap)?

Ouderschapsplan en bezoekregeling

De omgangsregeling (ook wel bezoekregeling genoemd) die jullie afspreken wordt opgenomen in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel als je gaat scheiden en kinderen hebt.  In het ouderschapsplan staat wie de verzorgende ouder is, wie de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt en waar de kinderen in de regel het meeste zijn. Daarnaast staat er in het ouderschapsplan hoe vaak en wanneer de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn, hoe de vakanties worden verdeeld, etc.

De omgangsregeling en het ouderschapsplan kunnen gedetailleerd zijn uitgewerkt of juist algemeen beschreven. Dat hangt onder meer af van de leeftijd van de kinderen, de specifieke afspraken die jullie willen maken en de relatie tussen jou en je ex-partner. Samen heb je veel vrijheid om de nodige afspraken te maken. Lukt het echter niet om er samen uit te komen, dan stelt de rechter de omgangsregeling vast.

Wijzigen omgangsregeling

Wil je je kinderen vaker zien dan eerder is overeengekomen? Komt je ex-partner de afspraken over de bezoekregeling niet na? Of kun je door een veranderde werksituatie een deel van het co-ouderschap niet meer volledig op je nemen? Dan kan de wens ontstaan om de omgangsregeling te wijzigen. Het is echter moeilijk om een bestaande omgangsregeling aan te passen of te beëindigen. Daar zijn zwaarwegende argumenten voor nodig. Kom je er met je ex-partner niet uit, leg het probleem in dat geval dan eerst voor aan een specialist en bespreek de mogelijkheden voor aanpassingen in de omgangsregeling.

Ik wil graag advies!