ALIMENTATIE

Na een scheiding kan het zijn dat één van beide ex-partners voor korte of langere tijd moet bijdragen aan het levensonderhoud van de andere partner en/of aan de opvoeding en verzorging van de kinderen. Er zijn twee vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Bij partneralimentatie moet na een scheiding één van de partners bijdragen aan de kosten van levensonderhoud van de andere partner. Bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie zijn twee zaken van belang: de behoefte van de ontvangende partner en de draagkracht van de betalende partner. Zowel de behoefte als de draagkracht kunnen veranderen. De te betalen alimentatie dus ook.

Als de ex-partner die alimentatie ontvangt gaat samenwonen met een nieuwe partner, kan dat ervoor zorgen dat de alimentatieplicht stopt. Ook als de betalende ex-partner werkeloos wordt, heeft dat doorgaans invloed op de draagkracht van de betalende partner, waardoor het te betalen bedrag naar beneden kan worden bijgesteld.

Partneralimentatie betaal je voor maximaal 12 jaar, maar in de meeste gevallen veel korter. Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap namelijk korter dan vijf jaar geduurd (en zijn er geen kinderen)? Dan is de duur van partneralimentatie gelijk aan de duur het huwelijk.

Partijen zijn overigens vrij om samen andere afspraken te maken over partneralimentatie en kunnen bijvoorbeeld samen een bedrag en een (kortere) termijn overeenkomen.

Kinderalimentatie

Bij een scheiding zijn vaak ook kinderen betrokken. In dat geval is er doorgaans sprake van kinderalimentatie. Dit is een bijdrage in de kosten voor de zorg en opvoeding van de kinderen.

Samen met de advocaat wordt gekeken naar de kosten en met de andere partner wordt besproken hoe de kosten worden verdeeld. Het is daarbij belangrijk om te kijken hoe de zorg en opvoeding onderling verdeeld wordt en wat de draagkracht is van beide partners. In het ouderschapsplan worden de afspraken over kinderalimentatie vastgelegd.

Alimentatie (her)berekenen

Het alimentatieverzoek wordt opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Zijn er tijdens de looptijd van de alimentatie wijzigingen in de privé situaties van één van de ex-partners, dan kun je een herziening aanvragen. Je ex-partner is bijvoorbeeld onlangs opnieuw in het huwelijksbootje getreden. Of je bent werkeloos geworden en hebt moeite om aan uw maandelijkse alimentatieverplichting te voldoen.

Voor deze en alle andere alimentatie-gerelateerde zaken kunnen onze echtscheidingsspecialisten je helpen bij de procedure naar een juiste alimentatievergoeding.

Ik wil graag advies!