ONDERTOEZICHTSTELLING (OTS) / UITHUISPLAATSING

Een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing zijn voor ouders en kinderen ingrijpende maatregelen. Het zijn uiterste maatregelen die worden opgelegd om kinderen te beschermen voor onveilige situaties, maar ze zijn er ook op gericht om ouders te ondersteunen en te begeleiden. Daarom krijgt het gezin een gezinsvoogd toegewezen die er samen met de ouders voor moet zorgen dat er weer een veilige omgeving ontstaat binnen het gezin. De OTS duurt in beginsel één jaar, maar kan wel telkens met een jaar worden verlengd als de situatie niet verbetert.

Maar het kan zijn dat je als ouder niet eens bent met de conclusies van de gezinsvoogd. Het is voor veel ouders een moeilijke en emotionele periode, waarbij veel onzekerheid bestaat over het lot van het gezin. Daarom kan het goed zijn om je situatie voor te leggen aan een advocaat. Samen met hem of haar bekijk je of de procedure wel goed verloopt en hij/zij kan ervoor zorgen dat jouw verhaal en de belangen van het gezin goed verwoord en gehoord worden door de andere instanties. Zo kun je er toch voor zorgen dat de rechter niet alleen het verhaal van de kinderbescherming hoort, maar ook jullie verhaal.

Ik wil graag advies!