ERFENIS

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op je af. Voor de rouwverwerking is (nog) nauwelijks tijd, want de uitvaart en alle correspondentie met instanties neemt al je tijd in beslag. Daarna krijg je te maken met de afwikkeling van de nalatenschap en spelen tal van juridische vragen op. Hoe nu verder? Wat moet er gedaan worden voor de afwikkeling van de nalatenschap?

Wie wikkelt de nalatenschap af?

In beginsel is het de taak van de erfgenamen zelf om samen de nalatenschap af te wikkelen. Soms is er door de erflater in zijn testament bepaald dat een notaris, een advocaat of een ander specifiek persoon (vriend, familielid) wordt aangewezen als executeur. Na het overlijden van de erflater is het dan aan de executeur om de nalatenschap in kaart te brengen en te verdelen.

Rol van de advocaat bij een erfenis

Het kan nuttig en gewenst zijn om een advocaat in te schakelen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Dat hoeft niet alleen in de gevallen waarin een conflict is of dreigt tussen de erfgenamen. Het kan ook al als er simpelweg behoefte is aan een stukje begeleiding  of toezicht op de afwikkeling van de nalatenschap als er veel factoren zijn die de afwikkeling van de erfenis complex maken.

In conflictsituaties is het van grote waarde om een advocaat als ( gemeenschappelijke) adviseur te hebben. In tegenstelling tot een notaris of familielid die gevraagd wordt de afwikkeling van de nalatenschap te leiden, is het voor een advocaat namelijk dagelijkse kost om conflicten te begeleiden en met oplossingen te komen. Onze ervaring en kennis van het vakgebied maakt dat we voor iedereen begrijpelijk kunnen maken wat er moet gebeuren en waarom.

Onze erfrechtadvocaten adviseren uiteraard over alle erfrechtkwesties en maken samen met je het stappenplan voor een snelle en correcte afwikkeling van de nalatenschap. Denk daarbij aan zaken als:

  • Testament duidelijk uitleggen en opvolgen
  • Vaststellen van de erfgenamen
  • Wettelijk erfdeel van de erfgenamen vaststellen en berekenen (legitieme portie)
  • Aanvaarding of verwerping van de nalatenschap
  • Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding)
  • Optreden als – of ondersteunen van – de executeur-testamentair
  • Vereffenaar
  • Bewindvoerder
  • Opvolging
Ik wil graag advies!