AANBESTEDINGSRECHT

Als ondernemer raak je regelmatig verzeild in aanbestedingsprocedures. Omdat de aanbestedingsregels strenge voorwaarden opleggen aan de uitschrijver ervan, proberen veel particuliere bedrijven dit type procedure te voorkomen. De overheid kan dit echter niet, dus daar is het aanbestedingsrecht dagelijks aan de orde. De aanbestedingswetgeving eist dat opdrachten vanuit de overheid op een eerlijke wijze in de markt worden gezet door de betreffende overheidsinstantie.

Onze aanbestedingsadvocaten zijn op gespecialiseerd in de aanbestedingswetgeving en hebben specifieke kennis voor aanbestedingen in de bouw, zorg, ICT en de publieke sector. In een persoonlijk gesprek praten we je graag bij over de actuele zaken die voor een aanbesteding van belang zijn.

We adviseren en begeleiden ondernemers en overheidsinstanties bij:

  • de keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure
  • het toetsen van aanbestedingsdocumenten
  • het opstellen en indienen van de inschrijving
  • het toetsen van de gunningsbeslissing aan de geldende aanbestedingswetgeving
  • het voeren een kort geding naar aanleiding van een aanbesteding
Ik wil graag advies!