AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Wie is aansprakelijk voor de schade? Ben ik verzekerd voor de schade? Kan ik de schade op de wederpartij verhalen? En zo ja, hoe doe ik dat dan? Het zijn allemaal vragen die op je afkomen als je betrokken raakt in verzekerings- en aansprakelijkheidskwesties.

We leven in een samenleving waarin we steeds vaker en sneller de verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten willen neerleggen bij een ander. Dat geldt zowel bij particulieren als bij bedrijven.

Beperken en uitsluiten van aansprakelijkheid

Aan de andere kant ondernemen partijen steeds meer acties om de aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. De gevolgen hiervan zie je terug in de afspraken (verkoop- en inkoopvoorwaarden) die bedrijven met elkaar en consumenten sluiten, maar ook in verzekeringspolissen. Contracten en polissen worden in toenemende mate complexer en uitgebreider. Bij geschillen wordt het daarom steeds ingewikkelder om te bepalen wie (en voor welk bedrag) verantwoordelijk is voor een schade die is ontstaan.

Gronden voor aansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheidskwesties binnen onze praktijk gaat het hoofdzakelijk om claims die te maken hebben met:

  • aansprakelijkheden van ondernemingen op basis van wanprestatie, garanties, productaansprakelijkheid en onrechtmatige daad
  • verkeersaansprakelijkheid
  • overheidsaansprakelijkheid
  • beroepsaansprakelijkheid van artsen, accountants, notarissen, architecten etc.

Ervaren aansprakelijksadvocaten

Onze aansprakelijkheidsadvocaten hebben ruime kennis en proceservaring op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Wij adviseren over aansprakelijkheidsvraagstukken, voeren aansprakelijkheidsprocedures en stellen allerhande contracten op die betrekking hebben op de verdeling van aansprakelijkheid (samenwerkingsovereenkomst, in-verkoopvoorwaarden etc.)

Ik wil graag advies!