MILIEURECHT

Veel ondernemers krijgen te maken met het milieurecht. Een specifiek, uiteenlopend rechtsgebied dat constant in beweging is en onoverzichtelijk. Deels door de vele Europese regels die van toepassing zijn, maar ook doordat het strafrecht een rol speelt. Zo speelt het milieurecht een rol bij de ruimtelijke ordening en kunnen overtredingen op dit gebied in sommige gevallen leiden tot een strafrechtelijke vervolging. De meest voorkomende geschillen op dit terrein komen echter voort uit geluidshinder, bodemverontreiniging en luchtkwaliteit.

Voor ondernemers geldt overigens dat steeds meer activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen. Dit besluit geeft de algemene milieuregels voor bedrijven, waardoor steeds minder bedrijven een omgevingsvergunning nodig hebben.

Wij adviseren en begeleiden ondernemers bij vragen en procedures over besluiten die op grond van het milieurecht zijn genomen een ondersteunen hen bij de aanvraag van omgevingsvergunningen.

Ik wil graag advies!