VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Als er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden, dan wordt dit vaak vastgelegd in een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Een veelgebruikte reden om het zo te regelen, is dat op deze manier de partijen op een goede manier uit elkaar kunnen, maar de werknemer wel recht houdt op zijn WW-uitkering.

In de vaststellingsovereenkomst worden  afspraken vastgelegd over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Denk aan:

  • De einddatum van de arbeidsovereenkomst
  • De hoogte van de ontslagvergoeding
  • De werking van het eerder overeengekomen concurrentiebeding
  • De uitbetaling van de vakantiedagen
  • Het inleveren van bedrijfseigendommen
  • Het aantal dagen dat nog doorgewerkt moet worden
  • Het veilig stellen van de WW-uitkering

Laat de vaststellingsovereenkomst opstellen of beoordelen door een arbeidsrechtspecialist en zorg dat de afspraken volledig en correct zijn.

Ik wil graag advies!