ONTSLAGVERGOEDING

Als werknemer heb je bij een ontslag bijna altijd recht op een ontslagvergoeding. De transitievergoeding is slechts een onderdeel daarvan. Bovendien kun je soms ook nog aanspraak maken op een billijke vergoeding, een aanvullende vergoeding op je ontslagvergoeding. Dit maakt dat er regelmatig onderhandeld en geprocedeerd wordt over de ontslagvergoeding die een werknemer meekrijgt.

Beide partijen doen er verstandig aan zich goed te laten voorlichten over de factoren die meespelen bij de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding en hun kansen.

Schadevergoeding voor werkgever bij ontslag op staande voet

Als werkgever kun je bij een gegeven ontslag op staande voet een (gefixeerde) schadevergoeding vorderen bij de ontslagen werknemer. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon over de opzegtermijn die bij een normale opzegging in acht genomen had moeten worden. Het vormt voor de werkgever een compensatie voor het vroegtijdige ontslag en de afwezigheid van de werknemer.

Let wel op: Het recht om de schadevergoeding te vorderen vervalt binnen twee maanden na het ontslag op staande voet.

Ik wil graag advies!