LOONDOORBETALING

Als werkgever krijg je te maken met zieke werknemers. Je bent dan verplicht om (een gedeelte van) het loon door te betalen volgens de wet, de CAO of de arbeidsovereenkomst. Daarnaast dien je alles in het werk te stellen om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Het proces van herstel verloopt echter vaak moeizaam. De wet- en regelgeving is complex, de re-integratieverplichtingen fors en een re-integratie kan soms lang duren of zelfs leiden tot de noodzaak van een ontslagprocedure. Voor beide partijen is het vaak een bron van zorgen en irritatie.

Tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid mag de werknemer bovendien niet worden ontslagen indien het ontslag verband houdt met de ziekte. Ondertussen loopt de loondoorbetalingsverplichting tijdens de ziekte twee jaar door. Na die periode kan de werkgever besluiten tot een ontslagprocedure via het UWV of met een vaststellingsovereenkomst met de werknemer. De werkgever dient dan wel aan te tonen dat de werknemer zijn eigen functie vanwege deze ziekte niet meer kan verrichten, er binnen 26 weken geen herstel te verwachten valt en er geen ander passend werk beschikbaar is.

Kom je er zelf niet meer uit en wil je meer weten over de mogelijkheden die je hebt als werkgever, leg je vragen dan voor aan één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Ik wil graag advies!