De rechtbank in Amsterdam heeft geoordeeld dat het enkel glas in een huurwoning gezien moet worden als een gebrek. De verhuurder dient het enkel glas te vervangen door dubbel glas. De spraakmakende uitspraak kan gevolgen hebben voor wel meer dan één miljoen woningen in Nederland.

Wat is een gebrek?

Het begrip gebrek heeft een ruime strekking. In principe vormen alle omstandigheden die het huurgenot van de huurder beperken en die niet aan de huurder zijn toe te rekenen, een gebrek. De huurder mag een goed onderhouden woning verwachten.

Wat oordeelde de rechter?

De zaak werd aangespannen door een huurster in het centrum van Amsterdam. De huurster vorderde vervanging van het enkel glas in de woning, omdat haar huurgenot werd “geschaad” door de slechte isolatie van de woning. De verhuurder verweerde zich en voerde daartoe aan dat enkel glas geen gebrek is op grond van de wet. Hoewel de rechtspraak dit uitgangspunt lange tijd heeft gevolgd, ging deze rechter hier niet in mee.

In deze zaak ging het om een historisch 17e-eeuws pand in het centrum van Amsterdam met een huur van meer dan € 1.650,00 per maand. Dat het een monumentaal pand betreft, is echter niet relevant voor de beoordeling volgens de kantonrechter. Wat wel een rol speelt, is de energiecrisis en het belang daarbij om energiebesparende maatregelen te treffen. Anderzijds spelen de sterk gestegen energieprijzen een rol van betekenis. Isolatiemaatregelen als dubbel glas kunnen een belangrijke dempende invloed op deze kosten hebben en daarmee de woonlasten voor de huurder betaalbaar houden. Ook heeft de kantonrechter bij zijn oordeel rekening gehouden met de recente politieke ontwikkelingen omtrent dit onderwerp.

De verhuurder trok de conclusie dat van een gebrek geen sprake kon zijn, omdat de huurster bij aanvang van de huurovereenkomst al wist dat zij een woning met enkel glas ging huren. Dit verweer wordt dus weerlegd door de maatschappelijke ontwikkelingen.

De kantonrechter oordeelde dat de aanwezigheid van enkel glas als gebrek moet worden aangemerkt en dat de verhuurder gehouden is om binnen vier maanden het enkel glas te vervangen door dubbel glas.

De verhuurder kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. Mocht de verhuurder in hoger beroep gaan, is de vraag of de uitspraak van de kantonrechter stand houdt.

Gevolgen van de uitspraak

In juridische zaken geldt dat elke zaak individueel beoordeeld moet worden. Toch geeft deze uitspraak een duidelijk signaal af aan verhuurders: enkel glas is niet meer van deze tijd. De uitspraak kan ook worden gezien als ‘een zetje in de rug’ voor huurders.