Het is een veelgehoord misverstand dat mensen vrees hebben om bij een advocaat binnen te lopen. Laatst vertelde iemand voordat hij met ons had gesproken: “Als je de deurknop omdraait, ben je al geld kwijt”. Er zullen vast kantoren zijn waar dat zo is maar gelukkig zijn er nog veel advocaten die een gratis eerste gesprek hebben. Zo ook bij ons. En ook daarna hoeft een advocaat niet altijd duur te zijn.

Om te beginnen kennen we de rechtsbijstandverzekering. Die verzekeringen zijn al een tijdje verplicht om bij een procedure voor verzekerden de advocaat naar keuze te betalen. Daar zit vaak wel een maximum aan maar dat maximum is van dien aard dat dit vaak toereikend is.

Verder kennen we voor mensen met wat minder draagkracht of vermogen de “toevoeging”. Voor alleenstaanden ligt de grens om hiervoor in aanmerking te kunnen komen op € 31.100,00 bruto en voor gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen op € 44.000,00 bruto per jaar. Men mag als alleenstaande € 36.952,00 aan vermogen hebben. Dat is dus best fors. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage voor de hele zaak. Die eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en wisselt tussen de € 61,00 tot € 984,00.

Wanneer u hier (net) niet voor in aanmerking komt dan zijn de druiven zuur omdat u dan meestal de advocaat zelf moet betalen. No-cure-no-pay mag een advocaat bijna nooit afspreken omdat in dat geval een “eigen belang” ontstaat. Maar ook in dit geval is het vaak wel mogelijk om nadere prijsafspraken te maken.

In bepaalde civiele en bestuursrechtelijke zaken kunt u een deel van de gemaakte kosten verhalen op de wederpartij mits u dan natuurlijk door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Het wordt nog wel eens vergeten, maar een advocaat levert u ook wat op. Naast – als het goed is – deskundige hulp zal het vaak ook al dan niet financieel wat opleveren.

Dus wees niet bevreesd om die deurknop om te draaien. Het kopje koffie of thee staat klaar.