Genellikle bir ilişkinin sona erdiğinde sözleşmeli ortak kiracılığın sonlandırılması aklınıza hemen gelmeyebilir. Ev sahibi tarafından birden bir ödeme uyarı gönderildiğinde şaşkınlığa neden olabilir. Ne de olsa artık o evde yaşamıyorsunuz. Ancak yinede kira sözleşmesinin yerine getirilmesinden siz de sorumlu tutulabilirsiniz. Bu makale neden kira sorumluluğunuzun devam ettiğini ve bu sorumluluğu nasıl önleyebileceğiniz anlatacaktır.

Genel

Eski partnerinizle birlikte sözleşmeli ortak kiracı mısınız? O zaman genellikle kirayı ödemekten birlikte sorumlusunuz. Bu ev sahibi hem sizi hem de eski partnerinizi kirayı ödemesi için sorumlu tutabileceği anlamına gelir. Kira sözleşmesi genellikle ortak kiracılardan birinin tek taraflı olarak feshedilmesine veya değiştirilmesine izin vermez. Eski partneriniz veya ev sahibi ortak kiracılığın sona erdirilmesine izin vermezse, kira sözleşmesinden sorumlu kalırsınız. Kiralık evi terk etmiş olsanız bile.

Kanun ne diyor?

Hollanda hukuku iki tür ortak kiracılığı tanır: yasal ortak kiracılık ve sözleşmeli ortak kiracılık. Yasal ortak kiracılık, adından da anlaşılacağı gibi, yasaya dayanır. Birisiyle evlenir veya resmi ortaklık (“geregistreerd partnerschap”) kurarsanız ve beraber kiralık evde yaşıyorsanız, yasaya göre otomatik olarak yasal ortak kiracı olursunuz. Yasal ortak kiracılık birlikte kiracı olma talebiyle verilmiş bir mahkeme kararıyla da oluşabilir. Sözleşmeli ortak kiracılık ise ortak bir kira sözleşmesi imzaladığınızda ortaya çıkar.

Yasaya göre, yasal ortak kiracı, ilişki sona erdikten sonra, ortak kiracılığı sona erdirmek için mahkemeye başvurabilir. Ancak sözleşmeli ortak kiracı için benzer bir kanun maddesi yoktur. Bu durumda sözleşmeli ortak kiracı ne yapabilir?

Ne yapabilirsiniz?

Yüksek Mahkeme Aralık 2021’de yasal ortak kiracının sona erdirilmesiyle ilgili kanun maddelerinin aynı şekilde sözleşmeli ortak kiracıya uygulanabileceğine karar verdi. Yüksek Mahkeme sözleşmeli ortak kiracının da yasal ortak kiracı gibi benzer bir koruma sağlanması gerektiğini belirtti. Dolayısıyla sözleşmeli ortak kiracı, yasal ortak kiracılar gibi, mahkemeden ortak kiracılığın sonlandırılmasını talep edebilir.