Per 1 juli 2024 geldt in Nederland de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Deze wet verandert hoe Nederland omgaat met seksueel geweld en heeft gevolgen voor zowel slachtoffers als verdachten. 

Belangrijke wijzigingen

  1. Geen dwang meer nodig:

Voor een veroordeling voor verkrachting of aanranding is dwang niet meer verplicht. Dwang kan nu wel zorgen voor een zwaardere straf. Iemand is nu strafbaar als hij doorgaat met seksuele handelingen terwijl het duidelijk is dat de ander dit niet wil. Dit kan duidelijk worden door woorden, lichaamstaal of een passieve houding.

  1. Instemming is belangrijk:

Het idee van “seksuele autonomie” is nu heel belangrijk. Dit betekent dat elke seksuele handeling zonder duidelijke toestemming strafbaar is. Nederland volgt hiermee andere Europese landen.

  1. Hogere straffen:

De straffen voor sommige seksuele misdrijven zijn verhoogd. Ook zijn er nu verschillende soorten strafbare feiten, zoals schuldverkrachting en opzetverkrachting. Verder zijn er maatregelen om te voorkomen dat daders opnieuw de fout in gaan, zoals verplichte therapie en langere toezichtperiodes.

 Gevolgen voor verdachten en slachtoffers

Voor verdachten betekent de nieuwe wet dat er striktere regels zijn en dat straffen zwaarder kunnen zijn. Het is daarom belangrijk dat verdachten goed worden geïnformeerd en geholpen door een strafrechtadvocaat.

Slachtoffers kunnen in meer situaties aangifte doen van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De nieuwe wet geeft meer aandacht aan de steun voor slachtoffers, zoals psychologische hulp, juridische bijstand en betere toegang tot schadevergoedingen.

 Hulp nodig?

Onze strafrechtadvocaten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de nieuwe wet en kunnen zowel slachtoffers als verdachten helpen met juridisch advies en verdediging. Als u vragen heeft over de nieuwe Wet seksuele misdrijven of juridische hulp nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn er om uw rechten te beschermen.