Het wettelijk traject om tot een sanering van schulden te komen is per 1 juli 2023 verkort naar 18 maanden. Ook is het “makkelijker” om in de Wsnp terecht te komen. Maar is dit de enige optie om tot een oplossing voor schulden te komen? Nee, er zijn ook andere mogelijkheden. Duren deze ook 18 maanden? Nee, het kan veel sneller!

Het saneren van schulden start met het doorlopen van het minnelijk traject. Tijdens dit traject wordt onderzocht of tot een minnelijke regeling met de schuldeisers kan worden gekomen. In de volksmond ook wel “het afkopen van schulden” genoemd. Er wordt berekend welk bedrag de schuldenaar aan moet bieden aan zijn schuldeisers. Dit moet voor schuldeisers ten minste gelijk zijn aan of gunstiger dan het bedrag dat zij zouden ontvangen tijdens de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Al het vermogen en een deel van de inkomsten worden dus betrokken bij dit voorstel.

Het aanbod

Krijg je dan alleen maar leefgeld tijdens dit traject? Nee. Helaas is dit een veel voorkomende misvatting. Het gehele inkomen, inclusief toeslagen, mag worden behouden. Er dient slechts gedurende 18 maanden een bepaald bedrag af te worden gedragen dat is berekend door de schuldhulpverlener. Mocht er een derde (zoals een kennis, vriend of familielid) zijn die het totaalbedrag in één keer ter beschikking kan stellen, dan mag dat. Daarmee worden in een keer alle schulden “afgekocht”. Soms is het dus mogelijk om binnen afzienbare tijd (een kwestie van weken) tot een oplossing voor de schulden te komen.

Geen algeheel akkoord

Hoe zit het dan als niet alle schuldeisers instemmen? Komt dan meteen de Wsnp aan de orde? Nee. Uit de praktijk is gebleken dat veel schuldhulpverleners hiertoe wel over gaan. Zonde. Het zogeheten dwangakkoord behoort namelijk ook tot de mogelijkheden. Een mogelijkheid die veel partijen niet kennen. Bij een dwangakkoord wordt de rechtbank verzocht om de weigerachtige schuldeiser(s) te dwingen om alsnog in te stemmen met het aangeboden voorstel. Wijst de rechtbank dit verzoek toe, dan is het akkoord tot stand gekomen en is men na uitvoering daarvan schuldenvrij. Wijst de rechtbank het verzoek af, dan komt de aanvraag tot toelating tot de Wsnp aan de orde.

Wetswijzigingen Wsnp

Per 1 juli 2023 is de wet op een aantal punten gewijzigd. Een van de wetswijzigingen is de verkorting van de looptijd. Waar voorheen de looptijd van de Wsnp 36 maanden bedroeg, is dit verkort naar 18 maanden.

Tevens kan vanaf 1 juli 2023 de looptijd van het minnelijk traject in mindering worden gebracht op de looptijd van de Wsnp. Weer een mogelijkheid om sneller tot een schuldenvrije toekomst te komen. Maar er is nog meer.

Is op voorhand al duidelijk dat het minnelijk traject niet slaagt omdat één of meerdere schuldeisers hebben aangegeven per definitie niet in te zullen stemmen? Dan hoeft het minnelijk traject niet te worden doorlopen en kan direct om toegang tot de Wsnp worden verzocht.

Tot slot is o.a. de “te goeder trouw” toets gewijzigd. Voorheen werd getoetst of de schulden (dan wel het onbetaald laten daarvan) in de afgelopen vijf jaar te kwader trouw zijn ontstaan. Denk hierbij aan fraude, verslavingsproblematiek, schulden aangaan terwijl je weet dat je het niet terug kunt betalen, geen (complete) boekhouding als ondernemer, schulden uit misdrijven of overtredingen, etc. Vanaf 1 juli 2023 wordt maar drie jaar terug gekeken.

Kortom, de drempel om toegang te verzoeken tot de Wsnp is vanaf 1 juli 2023 verlaagd. Bovendien kan een schuldenvrije toekomst sneller worden bereikt.