Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Een gezegde dat je in geval van een verkeersboete duur kan komen te staan. Wie een boete niet tijdig betaalt, riskeert namelijk een verhoging. Maar mensen die wel willen betalen, maar dit vanwege problematische schulden niet kunnen, worden hierdoor onnodig dieper in de problemen gebracht. Onlangs werd bekend dat in bijna 125.000(!) huishoudens problematische schulden hebben die mede door onbetaalde CJIB-boetes zijn ontstaan.

 

Verdriedubbeling van het boetebedrag

Een CJIB boete komt je al snel duur te staan. Een lichte snelheidsovertreding wordt na een eerste aanmaning met 50% verhoogd, bij een tweede herinnering verdubbelt het bedrag. Zo is een boete van € 149,- in mum van tijd verdriedubbeld naar € 447,-. Is dit het doel van de opgelegde verhogingen? En hoe staat dit in verhouding tot de “noodstopprocedure” die in 2020 door de Minister van Rechtsbescherming is geïntroduceerd?

Noodstopprocedure CJIB

In 2020 is door Minister Dekker een procedure ontwikkeld (en later ook ingevoerd) die inhoudt dat mensen die door schulden hun boete niet kunnen betalen een ‘noodstop’ kunnen aanvragen voor de duur van maximaal 4 maanden om tot adem te komen. Het CJIB schort dan de inning op en er worden geen nieuwe verhogingen opgelegd. Met deze procedure heeft de Minister invulling willen geven aan de Brede schuldenaanpak van het kabinet.

Maar wat heeft deze ‘noodstop’ voor zin als er al twee verhogingen zijn opgelegd? Justitie heeft laten weten dat er een onderzoek loopt naar de doelmatigheid van de verhoging van deze boetes. Daarmee zijn helaas de problematische schulden niet opgelost. Van belang is dus om zo snel mogelijk aan de bel te trekken.

Hoe kan ik die knop indrukken?

Bij het vooruitzicht dat je een boete niet kunt betalen, ook niet in termijnen, is van belang dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met het CJIB. Er kan dan een noodstop worden aangevraagd voor maximaal 4 maanden. Het CJIB beoordeelt of deze noodstop wordt verleend. In die 4 maanden krijg je even adempauze. Er worden geen innings- en incassomaatregelen verricht en er worden geen (nieuwe) verhogingen opgelegd. Tijdens deze 4 maanden dien je je te melden bij een organisatie voor schuldhulpverlening. Als dit schuldhulpverleningstraject wordt gestart, kan de noodstop met nog eens 8 maanden worden verlengd.

Na afloop van deze 12 maanden in totaal kan de boete in termijnen worden afbetaald. Sommige schulden kunnen echter worden afgekocht tijdens een schuldhulpverlenings-traject. Het is dus raadzaam op tijd aan de bel te trekken en je tot een deskundige schuldhulpverlener te wenden.

Landelijke Pauzeknop

In het verlengde van deze noodstopprocedure is in 2023 ook een Landelijke Pauzeknop ontwikkeld. Met deze pauzeknop wordt niet alleen aan het CJIB, maar ook aan alle andere schuldeisers gevraagd om geen innings- en incassomaatregelen te verrichten. Dit levert dus in een zo vroeg mogelijk stadium een “schuldenrust” op voor zowel de schuldenaar als de schuldhulpverlener. Bovendien levert dit ook een kostenbeperking voor de schuldeiser(s) op. Het verrichten van innings- en incassomaatregelen kost immers ook vaak veel geld. Zonde, want iemand met problematische schulden kan dit niet volledig terug betalen.

Met het “indrukken” van deze pauzeknop wordt een pauzeperiode van 8 maanden gecreëerd.  In die tijd kan worden onderzocht of tot een regeling met de schuldeisers kan worden gekomen.