VEEL GESTELDE VRAGEN

Iedereen heeft recht op juridische bijstand. Heeft u te weinig geld, dan kunt u een vergoeding krijgen. Er bestaat een kans dat onze juridische bijstand u niets of zeer weinig kost. Er is dan sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit kan wanneer uw (gezins-)inkomen onvoldoende is om uw advocaat te kunnen betalen of wanneer u vast zit in een penitentiaire inrichting of gedwongen bent opgenomen in een GGZ-instelling.

Een dagvaarding krijgt u meestal per post of direct uitgereikt op het politiebureau. Het is een officiële, schriftelijke oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Naast datum, tijd en locatie van de zitting, vermeldt een dagvaarding de strafbare feiten waarvan u wordt verdacht.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank (politierechter of meervoudige kamer) dan kunt u tegen die uitspraak hoger beroep instellen. De zaak wordt dan overgedaan door een hogere rechter: het gerechtshof.

Dat mag bijna altijd. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij het bureau waar uw kind vastzit.

Dat kan. U kunt een advocaat verzoeken uw relatie of partner te helpen. Uiteindelijk bepaalt de verdachte zelf wie hem of haar bijstaat.

Indien u een bijstandsuitkering aanvraagt bij de gemeente waar u woont zal de gemeente verifiëren of uw ex-partner een wettelijke alimentatieplicht heeft. Dat u onderling heeft afgezien van alimentatie doet daarbij niet ter zake. De gemeente zal, indien alimentatieplicht bestaat, de bijstandsuitkering gedeeltelijk of geheel verhalen op uw ex-partner.