Tarieven

Advocaten zijn duur. Punt. Wie de advocaatkosten moet betalen verschilt echter per zaak. In het slechtste geval draag je zelf de kosten. Maar het kan ook zijn dat niet jij, maar de overheid, je rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij je advocaatkosten betaalt. Hieronder lees je er meer over.

Wie betaalt mijn advocaat?

  1. De (verzekering van de) tegenpartij
  2. Ikzelf (op basis van een uurtarief of vaste prijsafspraak)
  3. De overheid (pro Deo advocaat)
  4. Mijn rechtsbijstandverzekering

1. De (verzekering van de) tegenpartij betaalt.

Heb je letselschade of bepaalt de rechter in jouw zaak dat de tegenpartij schuldig is? Dan worden je advocaatkosten helemaal of deels vergoed door de aansprakelijke partij.

Advocaatkosten die samenhangen met jouw letselschade-claim moeten volledig worden betaald door de veroorzaker.

Ook in gevallen waarin je een gerechtelijke procedure wint, kan de rechter besluiten dat niet alleen de betaalde griffierechten, maar ook je advocaatkosten door de tegenpartij moeten worden vergoed.
Let wel: rechters hanteren in dat geval vaste vergoedingen, waardoor het mogelijk is dat niet al je advocaatkosten worden vergoed.

2. Ik betaal zelf de advocaatkosten.

Uurtarief

Wij rekenen voor iedereen een uurtarief vanaf EUR 210,- exclusief 21% BTW, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, het rechtsgebied en de ervaring van de advocaat.

Vaste prijs

Het is fijn als je vooraf weet hoeveel iets je gaat kosten. Het probleem bij juridische geschillen is echter dat die kosten vaak moeilijk vooraf zijn in te schatten. Dat is logisch, want een groot deel hangt af van de manier waarop de tegenpartij reageert. Soms ben je er sneller uit dan je denkt, soms moet je naar de rechter en kan een proces lang duren.

Toch kunnen we in veel gevallen wel een inschatting maken van de te verwachten kosten. En daarom bieden we vaak de mogelijkheid om van het uurtarief af te wijken en een vaste prijsafspraak te maken op basis van te verwachten werkzaamheden. Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent.

3. Overheid gefinancierde rechtsbijstand

Heb je een laag inkomen en weinig vermogen? In dat geval kun je in aanmerking komen voor een gefinancierde rechtsbijstand. Wij treden dan op als Pro Deo advocaat. Dat betekent dat je een door de overheid gesubsidieerde advocaat krijgt op basis van een ‘toevoeging’. Die toevoeging regelen wij voor je. Daarvoor hoef je zelf niets te doen. Op die manier kun je gebruik maken van juridische hulp, zelfs als je de advocaatkosten zelf niet kunt betalen.

Tijdens ons kennismakingsgesprek kijken we of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Voordat we je zaak in behandeling nemen onderzoeken we altijd of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Wil je hier zelf al meer over lezen, kijk dan ook eens op www.rvr.org.

4. Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering en moet je procederen? Dan kun je meestal zelf een advocaat kiezen die je tijdens de procedure kosteloos begeleidt.

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt lopen, zal je verzekeraar in eerste instantie de rechtsbijstand zelf verlenen. In de meeste gevallen wordt je zaak behandeld door juristen (geen advocaten).

Als het geschil echter niet wordt opgelost en het aankomt op een procedure bij de rechter, dan heb je het recht om zelf een advocaat te kiezen. Je hoeft in dat geval dus niet (langer) gebruik te maken van de juridische dienstverlening van je verzekeraar.

Niet bij elke zaak die voor de rechter komt is een advocaat verplicht en niet alle verzekeraars vergoeden dan de (externe) advocaatkosten. Het is dus belangrijk dat je vooraf goed kijkt naar de polisvoorwaarden en de mogelijkheid om ons (of een andere advocaat) in te schakelen op kosten van je rechtsbijstandsverzekeraar. In veel gevallen geldt dan een maximale vergoeding.

Om vervelende financiële verrassingen te voorkomen, geven we je vooraf een prijsindicatie en kijken we wat de mogelijkheden zijn om jouw kosten te beperken.