Een echtscheiding duurt tussen de enkele weken en een paar maanden. De werkelijke duurt hangt af van de vraag of u een eenzijdige echtscheiding verzoekt of dat de echtscheiding gezamenlijk wordt verzocht. Een gezamenlijke echtscheiding duurt doorgaans enkele weken terwijl een eenzijdige echtscheiding, waarbij elk van de echtgenoten een eigen advocaat heeft, over het algemeen maanden tot zelfs langer dan een jaar kan duren. Dit komt omdat er een of meer zittingen worden gehouden in dat geval en ook vaak meerdere schriftelijke reacties worden verstuurd naar de rechtbank door beide partijen.