Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Bouwman Advocaten & Mediators niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.

Bouwman Advocaten & Mediators is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Bouwman Advocaten & Mediators heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Bouwman Advocaten & Mediators verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.