In het kader van mijn opleiding ben ik bezig met een onderzoek. Dit onderzoek heeft betrekking op smartengeld. Wat is smartengeld precies?
Op grond van artikel 6:95 Burgerlijk Wetboek is smartengeld een vergoeding voor ‘ander nadeel dan vermogensschade’. Dus geen schade in het vermogen, maar anderszins geleden schade. Hierbij kunt u denken aan verdriet, pijn of ontbeerde levensvreugde: “immateriële schade”.
Smartengeld is dus een schadevergoeding voor iets dat niet concreet berekenbaar is. Ik zal een voorbeeld geven:
wanneer een auto kapot is en het gebrek moet worden hersteld, dan zijn daar concrete kosten aan verbonden. Dit is anders bij iemand die zijn been verliest op zijn werk. Wat is immers de omvang van het nadeel van een verloren been? Dit is niet/moeilijk in geld uit te drukken. Welk bedrag is voldoende om een verloren been te herstellen, en is dat überhaupt wel mogelijk?
Ik wil onderzoeken wat voor doel smartengeld precies heeft. Smartengeld is geen schadevergoeding waarmee een situatie daadwerkelijk wordt hersteld. Neem het voorbeeld van het verloren been; met een (flinke) schadevergoeding krijgt iemand zijn been natuurlijk niet als vanouds terug. Met smartengeld wordt dus eigenlijk (voornamelijk) beoogd benadeelden te compenseren voor de door hen geleden schade. Wordt dit doel in de praktijk echter ook daadwerkelijk bereikt? Wat zijn knelpunten ten aanzien van smartengeld?
Deze, en vele andere vragen zullen aan bod komen in mijn onderzoek. Zodra mijn onderzoek is afgerond, zal ik een (korte) samenvatting geven van mijn bevindingen!

Salih Karagoz

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: