In deze bijdrage wil ik kort stilstaan bij een opvallende uitspraak van het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden d.d. 4 februari 2016, welke onlangs werd gepubliceerd. In deze zaak was de vraag aan de orde of het feit dat de woonlasten van de man waren gestegen een relevante wijziging van omstandigheden betrof op grond waarvan de eerder vastgestelde kinderalimentatie moest worden herberekend.

Op grond van artikel 1:401 van het Burgerlijk Wetboek kan wijziging van een vastgestelde onderhoudsverplichting worden verzocht wanneer er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. Onder het oude systeem kon een wijziging van de woonlasten in de meeste gevallen worden aangemerkt van zo’n relevante wijziging van omstandigheden omdat onder dit regime rekening werd gehouden met de daadwerkelijke woonlasten die iemand had. Thans wordt er gerekend met forfaitaire woonlasten.

In deze zaak was de kinderalimentatie eerder vastgesteld onder het oude regime. Hierdoor was er bij deze vaststelling rekening gehouden met de toenmalige daadwerkelijke woonlasten van de man. Deze woonlasten waren inmiddels gewijzigd. De netto stijging van de woonlasten bedroeg €107,- per maand. Ten opzichte van de eerdere situatie was er dus sprake van een wijziging van omstandigheden. Het Hof oordeelde echter dat deze wijziging niet relevant was omdat de woonlasten in het nieuwe systeem geen rechtens relevante factor meer zijn. De wijziging van de woonlasten maakte dan ook niet dat de alimentatie opnieuw kon worden berekend.

Deze overweging is opvallend. Met name ook omdat de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie wel degelijk afwijkt en de eerder vastgestelde beschikking onder het oude regime dan ook niet meer juist is.

De man had zich voorts op het standpunt gesteld dat er sprake was van gewijzigde omstandigheden omdat er sprake was van een wijziging van de fiscale regelgeving. Het gerechtshof oordeelde dat deze wijzigingen in de wet- en regelgeving wel een herziening van de kinderalimentatie rechtvaardigen.

Bent u benieuwd of uw alimentatieverplichting kan worden gewijzigd? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0413 – 266 069.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: