Opvallende uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch!

Het Hof verklaarde het huwelijk tussen een 74-jarige dementerende vrouw en een 15 jaar jongere man ongeldig.
De vrouw en de man hadden elkaar leren kennen via een contactadvertentie in de krant. Al snel woonden zij samen.
In september 2015 werd de vrouw opgenomen in het ziekenhuis in verband met een delier. Twee maanden later traden de man en de vrouw in het huwelijk zonder dat de dochters van de vrouw hiervan op de hoogte waren. Vervolgens heeft de vrouw haar dochters onterfd en heeft zij haar man benoemd tot enig erfgenaam.
De vraag rees of de man – ten tijde van de huwelijksvoltrekking – te goeder trouw was. Het Hof oordeelde, evenals de rechtbank, dat de man ten tijde van de huwelijksvoltrekking niet te goeder trouw was en verklaart het huwelijk nietig met terugwerkende kracht tot het tijdstip van de huwelijksvoltrekking.

De volledige uitspraak vindt u via onderstaande link:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak…

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: