Het is breed uitgemeten in de landelijke media: Op 19 april 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuwe Wet die de “wettelijke gemeenschap van goederen” moet beperken. Het wachten is (althans ten tijde van het schrijven van dit stukje) op het zogeheten Besluit met de datum waarop de nieuwe wet in werking treedt.

Wat verandert er nu precies?

Nu is het zo dat indien men huwt er automatisch een gemeenschap van goederen ontstaat. Alle bezittingen en schulden zijn gemeenschappelijk ongeacht wie die bezittingen en schulden heeft ingebracht. Dit geldt ook voor erfenissen of schenkingen tenzij bij testament of schenking is bepaald dat deze niet in de gemeenschap valt. Daaraan worden strikte eisen gesteld. Wil men niet dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, dan zal men huwelijkse voorwaarden moeten opstellen.
Straks geldt standaard, dat alles wat tijdens het huwelijk wordt verkregen gemeenschappelijk is en niet wat iemand daarvoor al had. Schenkingen of erfenissen tijdens het huwelijk vallen niet langer standaard in de gemeenschap en blijven van degene die de erfenis of schenking krijgt. Gemeenschappelijk aangekochte goederen, denk bijvoorbeeld aan een woning, ongeacht of dit voor of tijdens het huwelijk gebeurt, zijn gemeenschappelijk. Let op, dit geldt ook wanneer voor het huwelijk een andere eigendomsverhouding van dit goed is afgesproken. De eigendomsverhouding van dit goed verandert dan dus door het huwelijk.

Wil men geen gemeenschap van goederen (tijdens het huwelijk) of dat erfenissen en schenkingen toch in de gemeenschap vallen, dan zal men huwelijkse voorwaarden moeten afsluiten.

Ik voorzie bij de uitvoering van deze wet grote problemen. Vergelijkbaar zoals dat nu het geval is bij huwelijkse voorwaarden met een zogeheten “Amsterdams verrekenbeding”. Dat beding zegt dat opgebouwd inkomen tijdens het huwelijk moet worden verdeeld. Maar hoe bepaal je wat er tijdens het huwelijk is opgebouwd? Wie heeft er na bijvoorbeeld twintig jaar huwelijk nog de bankafschriften van twintig jaar geleden? Dit is voer voor juridische procedures. Het verdient dan ook aanbeveling om voor het huwelijk een overzicht op te stellen van wat ieder heeft. In feite toch weer huwelijkse voorwaarden, terwijl de Wet er juist voor bedoeld was om geen huwelijkse voorwaarden meer op te hoeven stellen. Indien men toch een algehele gemeenschap van goederen wenst, ook dan zijn huwelijkse voorwaarden noodzaak.

De politiek wilde af van de noodzaak van huwelijkse voorwaarden (en daarmee gepaard gaan kosten) en men wilde getouwtrek over de verdeling na echtscheiding voorkomen.
Mijn inziens is de Wet, gelet op het voorgaande, zijn doel voorbij geschoten.

Indien u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met Bouwman Advocaten via 0413-266069.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: