Op 2 augustus 2017 schreef mr. J.A. Swinkels onderstaand artikel naar aanleiding van de perikelen rondom Leen Bakker en de afgeprijsde hoogslapers. Afgelopen maandag diende het kort geding bij de rechtbank te Breda. Leen Bakker betoogde aldaar dat het om een systeemfout zou gaan, maar volgens mr. Loonstein – die namens circa 600 klanten(!) het…

Op 30 juni 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep samen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgangspunten geformuleerd om een verzoek tot inschakeling van een medisch deskundige in bestuurszaken te beoordelen. Aanleiding voor deze uitspraak is het Korošec arrest. In dit arrest – afgegeven door het Europees Hof voor de Rechten…

Bouwman Advocaten verzorgt met ingang van 2018 opleidingen aan het Educatiecentrum voor Beëdigde Tolken en Vertalers in Utrecht (EBTV). De eerste cursus over afstammingsrecht, gezag, zorgregelingen en kinderbeschermingsmaatregelen wordt op 17 maart a.s. gegeven van 9.30 uur tot 17.00 uur in het Aristo Zalencentrum in Utrecht. Voor tolken en vertalers levert de cursus 8 PE punten…

Op 28 juni 2017 heeft de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, een zogeheten overzichtsuitspraak afgegeven met daarin een leidraad hoe om te gaan met het toetsen van nieuwe stedelijke ontwikkelingen.  Per 1 juli 2017 is artikel 3.1.6 van het besluit ruimtelijke ordening gewijzigd en in overeenstemming gebracht met eerdere uitspraken van de Raad van…

Vrijdag 8 september a.s. is de dag van de scheiding. Op de Dag van de Scheiding openen kantoren hun deuren om informatie te geven over scheiden. Ook Bouwman Advocaten opent de deuren van de vestigingen in Schijndel, Uden en Veghel. Belangstellenden kunnen dan informatie krijgen over onder andere alimentatie, scheiden met kinderen, boedelverdeling en scheiden…

De Hoge Raad heeft op 7 juli duidelijkheid verschaft over het kindgebonden budget in relatie tot de berekening van partneralimentatie. De discussie was of het door een ouder (meestal de vrouw) te ontvangen kindgebonden budget moet worden meegenomen bij haar inkomen bij berekening van haar behoefte aan partneralimentatie. Tot voor kort was de rechtspraak wisselend….

Afgelopen zaterdagavond leek dé geluksavond van vele bezoekers van de webshop van Leen Bakker. De woonwinkel prijsde hoogslapers voor kinderen af met 92% van € 319,00 naar € 24,00! Consumenten in heel Nederland begonnen massaal bestellingen te plaatsen en tipten elkaar via Facebook. Enkele uren later greep Leen Bakker in en corrigeerde het bedrag naar…

In geval van een echtscheiding hoeft niet alleen sprake te zijn van een behoefte aan kinderalimentatie, maar ook kan er sprake zijn van een behoefte aan partneralimentatie. De vraag die dan vaak aan de orde is, is of het kindgebonden budget dat een ouder ontvangt, kan worden aangemerkt als inkomen en daarmee de behoefte aan…

KORTE METTEN MET ONRECHTMATIGE UITBESTEDING VAN ONDERZOEK NAAR BIJSTANDSFRAUDE Hoewel het op het eerste gezicht vaak niet opvalt, besteden veel – vooral kleinere – gemeenten de onderzoeken in het kader van de Participatiewet uit aan private ondernemingen, zo ook wanneer er een vermoeden is van bijstandsfraude. Deze “controleurs” geven zich daarbij vaak uit als ambtenaren…

De controle door het Kwaliteitsregister van Mediatorsfederatie Nederland is achter de rug en wij zijn opnieuw gekwalificeerd !

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: