Wanneer u schade lijdt vraagt u zich wellicht af of u deze schade kunt verhalen. Wat zijn uw rechten en hoe krijgt u waar u recht op heeft?

Er zijn diverse oorzaken van schade denkbaar, zoals bijvoorbeeld:
– een medische fout;
– een bedrijfsongeval;
– door een geweldsmisdrijf; of
– een verkeersongeval.

De eerste vraag die altijd moet worden beantwoord is of een ander aansprakelijk is voor de schade die u lijdt. In het bevestigende geval bestaat er namelijk recht op een schadevergoeding.

Wanneer aansprakelijk door de wederpartij wordt erkend kan de schade in kaart worden gebracht. De schade bestaat niet alleen uit feitelijke extra kosten die u maakt (zoals bijvoorbeeld medische kosten), maar ook reiskosten, kosten van hulp in de huishouding, verlies aan inkomen, advocaatkosten en smartengeld komen voor vergoeding in aanmerking. Daarbij is overigens wel relevant of de geclaimde schade ook daadwerkelijk een direct gevolg is van de geclaimde oorzaak. Er moet namelijk sprake zijn van een zogenoemd causaal verband.

Zodra de aansprakelijkheid erkend is en de schade in kaart is gebracht kan – in overleg met de wederpartij – gekeken worden of er gekomen kan worden tot een regeling. Dit overleg kan tijdrovend zijn. Daarom zal er altijd getracht worden om tussentijds voorschotten te verkrijgen waarmee de schade tussentijds zoveel mogelijk kan worden gedragen.

Wanneer u als slachtoffer van een ongeval of bijvoorbeeld een medische fout schade lijdt is het raadzaam om na te gaan of deze schade voor vergoeding in aanmerking komt. Vraagt u zich af of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt? Maak dan een afspraak op ons gratis spreekuur. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 0413 – 266 069.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: