KORTE METTEN MET ONRECHTMATIGE UITBESTEDING VAN ONDERZOEK NAAR BIJSTANDSFRAUDE

Hoewel het op het eerste gezicht vaak niet opvalt, besteden veel – vooral kleinere – gemeenten de onderzoeken in het kader van de Participatiewet uit aan private ondernemingen, zo ook wanneer er een vermoeden is van bijstandsfraude. Deze “controleurs” geven zich daarbij vaak uit als ambtenaren van de betreffende gemeente. Zodoende is voor een betrokkene niet duidelijk dat dit helemaal niet het geval is.

De Centrale Raad van Beroep heeft in haar uitspraak van 16 september 2014 korte metten gemaakt met deze uitbesteding. De Centrale Raad oordeelde dat het een gemeente niet is toegestaan om kerntaken van de WWB (nu de participatiewet) uit te besteden. De Raad acht het van groot belang dat de inkomensbeschermende functie van de sociale zekerheid wordt gevrijwaard van commerciële beïnvloeding en belangenverstrengeling. Ook acht de Raad het belangrijk dat de privacy van uitkeringsgerechtigden wordt gewaarborgd. Op 9 december 2015 heeft de Raad zich nogmaals uitgelaten over deze materie. Nogmaals werd bevestigd dat de kerntaken van de gemeente niet mogen worden uitbesteed.
In deze zaak had de gemeente echter een no-cure-no-pay overeenkomst gesloten met de onderneming aan wie zij het onderzoek had uitbesteed.

In mijn praktijk zag ik – na deze uitspraak – een opvallende verandering. De no-cure-no-pay overeenkomsten werden namelijk vervangen door bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht met daarin een vaste vergoeding. Op deze manier zouden de ondernemingen niet langer gebaad zijn bij de uitkomst van de onderzoeken. Dit argument treft echter geen doel, zo oordeelde de bezwaarcommissie onlangs in een zaak die ik aan hen had voorgelegd. De commissie overwoog – evenals de Centrale Raad van Beroep – dat de kerntaken van de participatiewet een uitdrukkelijke opdracht aan het college is en in beginsel niet uitbesteed mogen worden aan private partijen.

Het is derhalve van groot belang om na te gaan door wie een onderzoek in het kader van de Participatiewet wordt verricht. Is de betreffende controleur niet bevoegd, dan moet hiermee korte metten worden gemaakt. De onderzoeksbevindingen mogen dan namelijk niet door de gemeente aan een besluit ten grondslag worden gelegd.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neemt u dan contact op met mr. Kools, bereikbaar via telefoonnummer 0413 – 266 069, of maak een afspraak voor het gratis spreekuur.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: