De Hoge Raad heeft op 7 juli duidelijkheid verschaft over het kindgebonden budget in relatie tot de berekening van partneralimentatie. De discussie was of het door een ouder (meestal de vrouw) te ontvangen kindgebonden budget moet worden meegenomen bij haar inkomen bij berekening van haar behoefte aan partneralimentatie. Tot voor kort was de rechtspraak wisselend. De ene rechtbank vond dat wel rekening moest worden gehouden met het kindgebonden budget en de andere rechtbank vond van niet.

Wanneer het kindgebonden budget wordt meegenomen als inkomen van de onderhoudsgerechtigde, verhoogt dit haar inkomen en vermindert zodoende haar behoefte aan partneralimentatie. Wordt het kindgebonden budget niet meegenomen dan heeft de vrouw een lager inkomen en zal de behoefte aan partneralimentatie hoger uitvallen.

De Hoge Raad heeft hier nu duidelijkheid over verschaft en heeft bepaald dat:”Bij kindgebonden budget is sprake van een overheidsbijdrage van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen ven de behoefte van de partneralimentatiegerechtigde “.

De afgelopen jaren hebben verschillende rechtbanken het kindgebonden budget bij het berekenen van de behoefte aan partneralimentatie ten onrechte meegenomen als inkomen. Deze berekeningen zijn dan ook onjuist. Dit kan reden zijn om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een wijziging van deze beslissingen.

Werd in het verleden uw behoefte vastgesteld? Laat dan nu nakijken of deze behoefte juist werd berekend. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 0413 – 266 069.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: