“Indexeringspercentage voor 2017 is bekend: 2,1%”
Elk jaar wordt het indexeringspercentage voor de alimentatieverplichtingen vastgesteld door de Minister van Justitie en bekendgemaakt in de Staatscourant. Door middel van deze indexering stijgt de alimentatie met de gemiddelde loonsverhogingen mee zoals door het CBS berekend.
Op 7 november 2016 is het percentage bekend geworden waarmee zowel de kinder- als partneralimentatie per 1 januari 2017 verhoogd worden: 2,1%. In 2016 bedroeg het indexeringspercentage 1,3%. Deze verhoging geldt voor alle vormen van alimentatie, ongeacht of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of door partijen zelf is overeengekomen.
Wanneer u alimentatieplichtig bent, moet u vanaf 1 januari 2017 dus een hoger bedrag aan uw ex-partner voldoen. Bent u alimentatiegerechtigde, dan betekent het voorgaande vanzelfsprekend dat u vanaf 1 januari 2017 een hoger bedrag aan alimentatie dient te ontvangen.
Van de wettelijke indexering kan uitsluitend worden afgeweken indien de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde dit samen schriftelijk zijn overeengekomen, bijvoorbeeld in een convenant of ouderschapsplan.
Mocht u meer willen weten over indexeren, alimentatie, of over andere personen- en familierecht gerelateerde onderwerpen, dan kunt u uiteraard( vrijblijvend) contact met ons opnemen.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: