“Duo-moederschap: resultaat van mijn onderzoek” – door onze student-stagiaire Tessa Bechtold;
Inmiddels zit mijn stage er na vijf maanden al weer bijna op. Aan het begin van mijn stage heb ik mijn onderzoek kort aan jullie geïntroduceerd. Zoals gezegd, deed ik onderzoek naar de mogelijkheden voor een duomoeder om ook juridische moeder van een kind te worden. Ik heb het onderzoek begin dit jaar met succes afgerond en ik wil jullie graag wat meer vertellen over mijn bevindingen.
Als de duomoeder de juridische moeder van een kind wordt, krijgt zij een aantal rechten en plichten. Hierbij moet gedacht worden aan: naamrecht, gezag, omgang, onderhoudsplicht, erfrecht en nationaliteit. Een duomoeder kan op 4 manieren juridisch moeder worden van een kind.
Allereerst kan een duomoeder de juridische moeder van rechtswege zijn. Hiervan is sprake als de duomoeder en de biologische moeder ten tijde van de bevalling gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden, en er een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting kan worden overlegd omtrent de anonimiteit van de donor.
Een tweede mogelijkheid voor de duomoeder is om het kind te erkennen. Deze mogelijkheid ligt voor de hand als er gebruik is gemaakt van een bekende donor of de duomoeder niet gehuwd was of geen geregistreerd partnerschap had met de biologische moeder ten tijde van de bevalling.
Adoptie is ook een mogelijkheid, echter is dit tegenwoordig erg omslachtig, omdat er manieren zijn die minder tijd en geld kosten (denk daarbij aan juridische moeder van rechtswege en erkennen).
De laatste mogelijkheid is gerechtelijke vaststelling. De biologische moeder en het kind (ouder dan 16) kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken als bijvoorbeeld de duomoeder niet de juridische moeder wil worden of als de duomoeder is overleden voordat ze de juridische moeder is geworden.
Ik ben erg tevreden met het resultaat van mijn onderzoek. Mijn onderzoek is gelukkig ook beloond met een goede beoordeling! Mijn stage bij Bouwman Advocaten zit er nu dus helaas bijna op. Ik heb een ontzettend leuke en leerzame tijd achter de rug. Vanaf februari 2017 ga ik weer terug naar school om het laatste anderhalf jaar van mijn studie HBO-Rechten af te ronden en hopelijk ook mijn diploma te behalen!

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: