Regelmatig hoor ik mensen in mijn directe omgeving vertellen over hun tweedehands auto en de kuren die deze auto, kort na de aankoop ervan, vertoont. “Ach ja, hij is tweedehands, dus ik had dit kunnen verwachten. Niets aan te doen!” Meneer of mevrouw de consument: niets is minder waar! Ik zal dit nader toelichten.

Indien u als consument een tweedehands auto koopt bij een bedrijfsmatige dealer (dat wil zeggen: een autobedrijf dat geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel) wordt de tussen de dealer en u gesloten overeenkomst aangemerkt als een ‘consumentenkoop’. Er is namelijk sprake van een koopovereenkomst gesloten tussen een bedrijfsmatige verkoper en een particuliere koper.

De bepalingen inzake consumentenkoop van boek 7, titel 1, eerste tot en met derde afdeling, Burgerlijk Wetboek, zijn dan van toepassing.  Dit betekent dat u als consument extra bescherming geniet. Het is daarbij niet van belang of de dealer u wel, of geen BOVAG-garantie biedt, hetgeen vaak wel wordt beweerd door bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekeraars. Op grond van artikel 7A:1576l, lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn voornoemde bepalingen eveneens van toepassing op huurkoopovereenkomsten.

Als het gekochte product (in dit geval dus de auto) gebrekkig is of niet voldoet aan de verwachtingen, dan kan er sprake zijn van “non-conformiteit” (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek). De afgeleverde zaak beantwoordt in ieder geval niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak én de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. De wet stelt verder dat de koper mag verwachten dat de afgeleverde zaak normaal gebruikt kan worden.

In artikel 7:18 van het Burgerlijk Wetboek staat dat bij een consumentenkoop in ieder geval wordt vermoed dat er sprake is van non-conformiteit indien het gebrek zich binnen zes maanden openbaart. In dat geval zal de verkoper moeten bewijzen dat er géén sprake is van non-conformiteit.

Het Gerechtshof Arnhem heeft in een arrest van 25 februari 2014 bevestigd dat een en ander ook van toepassing is bij tweedehands auto’s (ECLI:NL:GHARL: 2014:1388).

Heeft u onlangs een tweedehands auto gekocht, ging het kort na de aankoop al mis, maar geeft de autodealer niet thuis? Neemt u dan contact op met mw. mr. J.A. Swinkels, zodat zij met u kan bekijken wat uw (juridische) mogelijkheden zijn.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: