Als kind kies je niet voor een scheiding. Je kiest niet voor de ruzie, de verwijten, de juridische strijd en al helemaal niet voor de kampen die kunnen ontstaan. En hoewel ouders zich er niet altijd van bewust zijn, kan dit ernstige negatieve gevolgen voor kinderen hebben. Een vechtscheiding kan zelfs leiden tot problemen op school, emotionele problemen en crimineel gedrag.
Bouwman Advocaten is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en scheidingsbemiddelaars (VFAS) en doet samen met andere gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten in Nederland mee met de Divorce Challenge, die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geïnitieerd.
De Divorce Challenge is een initiatief van het Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Hij diende een motie in om via deze Divorce Challenge het aantal vechtscheidingen en de nadelige gevolgen ervan voor kinderen te verminderen. De Tweede Kamer nam zijn motie aan. Op 30 juni 2016 stuurde minister Van der Steur een brief naar de Kamer over de uitvoering van deze motie.
Scheiden zonder ruzie
Niemand is voor vechtscheidingen. Iedereen wil ze graag voorkomen. Ook ouders. Ze willen het goed doen, en het merendeel van de ouders doet het ook goed. Maar in een complexe scheiding kunnen ze de belangen van hun kinderen uit het oog verliezen. Ook juridische procedures, mediation en de bestaande hulpverlening kunnen dit niet voorkomen. Ondertussen worden elk jaar duizenden kinderen beschadigd. Dat mogen we niet accepteren. Daarom is het nodig om met vernieuwende oplossingen, wereldverschuivende concepten of gewoon een goede ingeving te komen. Daarbij kan gedacht worden aan nieuwe vormen van hulpverlening of (juridische) procedures die het makkelijker maken om scheidingen zonder ruzie te laten verlopen. Of ideeën over hoe kinderen een stem kunnen krijgen in een complexe scheiding.
Het Ministerie heeft partijen uit het maatschappelijk veld uitgenodigd om ideeën in het kader van Divorce Challenge tot 21 november a.s. in te dienen. Het beste idee krijgt een podium en hulp van het Ministerie om het initiatief uit te voeren.
De indieners van de vijftien beste voorstellen krijgen van het Ministerie een uitnodiging om hun plan te pitchen. Daarna worden de meest kansrijke plannen geselecteerd en bekendgemaakt.afbeelding-vechtscheiding-17-10-2016

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: