Bouwman Advocaten verzorgt met ingang van 2018 opleidingen aan het Educatiecentrum voor Beëdigde Tolken en Vertalers in Utrecht (EBTV). De eerste cursus over afstammingsrecht, gezag, zorgregelingen en kinderbeschermingsmaatregelen wordt op 17 maart a.s. gegeven van 9.30 uur tot 17.00 uur in het Aristo Zalencentrum in Utrecht. Voor tolken en vertalers levert de cursus 8 PE punten op.

De kosten bedragen € 235,- exclusief btw waarbij ook cursusmateriaal (reader) en catering is inbegrepen. Zie verder www.ebtv.nl.

Kinderen worden geboren zowel binnen als buiten een huwelijks verband. Niet alleen in geval van echtscheiding, maar ook in geval van een huwelijk of een buitenhuwelijkse relatie zijn kwesties als gezag, omgang, hoofdverblijf van kinderen relevant. Als een kind in zijn opvoeding en verzorging bedreigd wordt, dan kan een kind onder toezicht worden geplaatst of zelfs uit huis worden geplaatst. Deze cursus geeft een introductie in kwesties als (beëindiging van het) gezag, omgangsregeling, (wijziging van het) hoofdverblijf en wat er komt kijken bij een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van kinderen.
Werkwijze

Aan de hand van praktijkgevallen zullen mr. dr. C.C.J. Aarts en mr. J.A. Swinkels, beiden advocaat, bovenstaande onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een reader met sheets waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: