Een beslissing van de overheid, of dat nu een beslissing is van het UWV, de gemeente of bijvoorbeeld de belastingdienst, dient schriftelijk aan een betrokkene kenbaar te worden gemaakt.

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, dan kan tegen die beslissing bezwaar worden aangetekend binnen 6 weken. In het bezwaarschrift dienen de gronden van bezwaar te worden opgenomen, anders gezegd moet de burger in het bezwaarschrift aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.

Vervolgens moet worden aangeven of u het bezwaar ook mondeling wilt toelichten. In het bevestigende geval zal er dan een hoorzitting gepland worden.

Vervolgens zal de overheidsinstantie de beslissing moeten heroverwegen en een beslissing moeten nemen op het bezwaar. Het bezwaar kan gegrond (u heeft gelijk) of ongegrond (u heeft geen gelijk) worden verklaard. Soms heeft u op onderdelen gelijk en op andere onderdelen ongelijk. In dat geval zal het bezwaar gedeeltelijk gegrond/ ongegrond worden verklaard. Voldoet het bezwaar niet aan de wettelijke vereisten (bijvoorbeeld omdat het bezwaarschrift niet tijdig werd ingediend) dan kan het bezwaar ook niet-ontvankelijk worden verklaard. Uw zaak zal dan inhoudelijk niet worden beoordeeld.

Wist u overigens dat de kosten die u voor uw advocaat moet maken (gedeeltelijk) vergoed worden als het bezwaar gegrond wordt verklaard?
Heeft u een beslissing van een bestuursorgaan waarover u graag eens van gedachten wilt wisselen? Neem dan contact met ons op, wij kijken graag met u mee.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: